Değerlerimiz

 
 Sarıkayalar  çalışanları, Şirket ' in varlığının vazgeçilmez parçasıdır.

 
 Sarıkayalar ' un  güvenilirliği , Şirket ' in geleceğidir.

 
  Sarıkayalar ' da değişimlere uymak için değil , değişimleri geliştirmek ve
büyütmek için çaba harcanır.

 
 Sarıkayalar ' da yapılan işin her detayında , sorumluluk bilinciyle yüksek kalite
standartları hedeflenir.

 
 Sarıkayalar için ''Müşteri varoluş nedenidir.'' her zaman müşteri ile empati kurulur
müşteri dinlenir , anlaşılır çözüm üretilir ve değer yaratılır.

 
 Sarıkayalar büyümenin , ilerlemenin , mükemmel performans ve başarı azmi ile gerçekleşeceğinin
bilincinde , motivasyonu yüksek, kazanmak için odaklanmış bir ruha sahiptir.
 

 
 
Sarıkayalar ' da dünyamızı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle 
hareket edilir.